Reģistrācija

Dalībniekiem būs iespēja saņemt apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

KONFERENCE “SPORTS VAR”, LIEPĀJA, KONCERTZĀLE “LIELAIS DZINTARS” 2019.GADA 26.APRĪLIS